CLICKEY Maatwerk-producten

CLICKEY Maatwerk-producten

Naast de reeds ontwikkelde en volledig uitgeteste devices zijn wij voortdurend met nieuwe ontwikkelingen bezig. Vragen van klanten leiden steeds tot nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Veel werkende prototypen zijn reeds beschikbaar. Soms nog in de fase van Proof of Concept (POC) en soms al uitgebreid getest en bij onze klanten geleverd. Omdat de aantallen nog relatief gering zijn of omdat het zeer specifiek maatwerk betreft, hebben we besloten deze niet in grote aantallen op voorraad te hebben. Wilt u met ons sparren over een idee, of heeft u specifieke wensen? Neem dan contact met ons op. Wij gaan er graag met u over in gesprek.

Enkele voorbeelden om u te inspireren:

  • een device dat op meerdere diepten in de grond de vochtigheid/droogte meet
  • een device dat in industriële omgevingen monitort of en hoeverre kranen en afsluiters open of dicht zijn
  • een device met 3-assige kantel-sensoren
  • een device dat de status van elektriciteit-infrastructuur monitort
  • een device dat opslagtanks monitort      

Meer CLICKEY Devices

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.