Smart building concept | Heijmans

Smart building concept | Heijmans

Klant

Bouwbedrijf Heijmans en schoonmaakbedrijf CSU hebben de ambitie een leidende partij te worden als het gaat om slimmer & efficiënter gebouwbeheer.
Verschillende type sensoren verzamelen data in de werkomgeving waarmee gedetailleerde analyses worden gemaakt. Hieruit ontstaan nieuwe inzichten waarmee gebruik (bezetting & benutting), comfort (luchtkwaliteit) en het schoonmaakproces in gebouwen op een slimme manier geoptimaliseerd wordt.
De oplossing die uit de samenwerking is ontstaan heeft de naam BeSense.

Klantvraag  

Heijmans en CSU hebben CLICKEY Solutions gevraagd een aantal eenvoudige plug-and-play sensoren te ontwikkelen en te leveren. Het gaat daarbij om sensoren die de bezetting van bureaus, vergaderruimtes en sanitaire ruimten meten, alsook de ‘comfort-waarden’ in de verschillende ruimtes.

Oplossing

Op basis van reeds ontwikkelde MONITOR-modules heeft CLICKEY drie devices ontwikkeld. Deze kunnen op eenvoudige wijze geïntegreerd worden in gebouw-beheersystemen. Het gaat om de volgende devices:

  • Bureau-sensor – meet bezetting en doorlooptijd daarvan van bureaus
  • Comfort-sensor – meet omgevingswaarden in grotere ruimtes (temperatuur, luchtvochtigheid, geluid, CO2, beweging)
  • Entry-sensor – meet aantal mensen dat een ruimte binnenkomt en weer verlaat

Benefits

Met deze sensoren van CLICKEY wordt het gehele gebruik van het gebouw inzichtelijk gemaakt. De sensoren werken draadloos via een LoRa netwerk (dat los staat van het bedrijfsnetwerk) en sturen alle anonieme informatie naar de Cloud. Al deze verzamelde en geanalyseerde informatie is door de gebouwbeheerder in te zien op een online platform.
De verkregen informatie wordt gekoppeld aan de schoonmaakdienstverlening. Via de BeSense schoonmaak-app wordt online informatie gegeven aan de schoonmaker over vervuiling van verschillende ruimtes, toiletten en bureaus. De schoonmaker krijgt zo exacte informatie over taken, planning en looproutes. Dit betekent gerichter, efficiënter en sneller schoonmaken wat op den duur een kostenbesparing oplevert.

Wat betekent het voor u

De CLICKEY oplossing voor deze klant kan toegepast worden in alle kantooromgevingen. Maar ook in winkels en openbare of semi-openbare ruimtes. Het monitoren van de leefomgeving, van bezetting, maar ook het tellen van mensen die binnenkomen of passeren levert direct waardevolle informatie op. Direct bruikbaar om de dienstverlening of leefomgeving te verbeteren.

Bent u geïnteresseerd in meer informatie neem dan contact met ons op.