Clickey TempSenz voor temperatuur logging

Deze compacte autonome temperatuur logger, registreert automatisch de temperatuur en stuurt eens per uur de laatste, hoogste en gemiddelde temperatuur naar het centrale systeem. De gebruiker kan een waarschuwingsniveau instellen. Indien de temperatuur deze drempelwaarde overschrijdt, stuurt de Clickey TempSenz de gebruiker een alarm bericht. Dit systeem is ideaal voor bedrijven met voedsel bereiding. Uit het Clickey Portal kan met een druk op de knop een HACCP Temperatuur Rapportage worden aangemaakt.

Download Clickey TempSenz Datasheet