LoRaWAN® Certificaat voor CLICKEY Comfort Sensor

LoRaWAN® Certificaat voor CLICKEY Comfort Sensor

ma 28 mei 2018

De CLICKEY Comfort sensor heeft het LoRaWAN certificaat gekregen!

De CLICKEY Comfort sensor meet diverse klimaatwaarden, zoals temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, licht en geluid, maar ook beweging. Hiermee heeft u op ieder moment inzicht in de klimaatwaarden van iedere ruimte waar deze sensor geplaatst is. De CLICKEY Comfort sensor wordt veel gebruikt in Smart Building concepten omdat hij makkelijk te installeren is en omdat alle klimaatgegevens eenvoudig op afstand uit te lezen zijn. Naast deze klimaatgegevens geeft de sensor ook inzicht of een bepaalde (vergader)ruimte bezet of vrij is.

Voordelen LoRaWAN® certificering

Er zijn veel voordelen verbonden aan het LoRaWAN certificerings programma:

  • Gecertificeerde devices zijn een bevestiging dat het device voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen en de LoRaWAN specificaties;
  • Garandeert het goed functioneren van de devices op de LoRa-netwerken en reduceert daardoor ondersteuningskosten.

Fabrikanten moeten lid zijn van de LoRa Alliance® om in aanmerking te komen van LoRaWAN Certificeringcm. Daarnaast kan de certificering alleen plaatsvinden in een door de LoRa alliance geautoriseerd testcentrum en moeten de testen conform een vastgelegd protocol plaatsvinden.

Met de certificering kunnen we ook onze CLICKEY Comfort sensor het waardevolle LoRaWAN gecertificeerdcm kwaliteitskeurmerk geven.